Geloof

Wij geloven dat God alle dingen goed gemaakt heeft. Hij heeft de mens een bijzondere plaats gegeven in deze wereld. De eerste mensen, Adam en Eva, luisterden echter niet naar Hem; ze zondigden. Net als zij doen wij steeds weer verkeerde dingen.

God Zelf heeft het initiatief genomen om mensen te bevrijden van hun zonden en voor altijd gelukkig te maken. Hij stuurde daarvoor Zijn Zoon Jezus naar deze wereld. Jezus heeft de straf op de zonde gedragen door te lijden en te sterven, zodat wij verlost kunnen worden. Hij is opgestaan en deelt de verlossing nog steeds uit!

De manier waarop God ons opzoekt, is door de Bijbel en door de kracht van Zijn Heilige Geest. Zo roept Hij ons op om te breken met de zonde en ons op Hem te richten. Dan leren we God kennen en gaan we geloven in Jezus.

Het breken met de zonde gaat steeds verder; een christen is niet ineens perfect. Toch is het leven van een christen een leven in vrede en harmonie met God en daardoor ook met de naaste. Na het leven wacht de opstanding uit de dood en een eeuwig leven.

 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Johannes 3:16