Wie zijn wij

 Kerk

Wij zijn een kleine kerk met ongeveer vijftig mensen: ouderen en jongeren. Elke zondag komen we samen om het Woord van God te horen uit de Bijbel en samen te zingen en te bidden.

 Geloof

Wij zijn christenen. Dat wil zeggen dat we geloven in Jezus Christus. In het kort: ieder mens heeft een ernstig verstoorde relatie met God en is geneigd tot het doen van kwaad. De relatie met God kan alleen hersteld worden door bekering en verlossing van onze zonden. Dit gebeurt door het geloof in Jezus Christus. Hier staat daar meer over.

Dit geloof delen wij met de kerk overal ter wereld. Onze kerk is onderdeel van het kerkverband Gereformeerde Gemeenten.

 Kerkdienst

Iedere zondag komen we bij elkaar en beluisteren we een preek. In de preek wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen en er wordt uitgelegd wat dat Bijbelgedeelte voor ons betekent.

Daarnaast zingen we psalmen met elkaar om God te aanbidden en ons geloof te uiten.

Ook bidden we met elkaar om Gods hulp voor de kerk, voor de wereld om ons heen en voor elkaar. Daarnaast danken we God voor wat Hij ons allemaal geeft en bidden we om herstel en verdieping van de relatie met Hem.

 Meer weten

Vraagt u zich af of er meer is? Bent u geïnteresseerd in het christelijk geloof? Wilt u weten hoe het er aan toegaat in een kerk? Kom gerust een keer kijken. Als u wilt kunt u via de mail laten weten dat u komt en of u het prettig zou vinden als we iemand uit de kerk vragen u wat uitleg te geven.

Daarnaast bieden we op een aantal zondagen een bijbeluurtje aan over de vraag wie Jezus is. Wilt u hier meer over weten, of u opgeven, kijk dan hier.